Ana Sayfa***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )----

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

23 Haziran 2015 - 22:51 www.borsagundem.com

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

Ortaklığın Adresi : Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sokak, No:12, Polat Tower, Kat:6, D:65, Şişli - İST.
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 330 40 01 Faks: 0 212 330 44 01
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 330 40 01 Faks: 0 212 330 44 01
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Özet Bilgi : Şirketimiz ortaklarından Burçak Sayılgan'ın pay satışı hakkında,


AÇIKLAMALAR
27.04.2015, 26.05.2015, 27.05.2015, 28.05.2015, 29.05.2015, 01.06.2015, 02.06.2015, 04.06.2015, 05.06.2015, 09.06.2015, 10.06.2015, 11.06.2015, 15.06.2015, 16.06.2015, 17.06.2015 ve 22.06.2015 tarihli özel durum açıklamalarımızda bildirdiğimiz üzere

Şirketimizin ortaklarından Burçak Sayılgan'ın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan pay satış bilgi formu kapsamında gerçekleştirilen pay satış işlemine ilişkin olarak

23.06.2015 tarihinde MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. payları ile ilgili 2,10 fiyattan 216.230 adet satış işlemi Burçak Sayılgan tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Burçak Sayılgan'ın şirketimiz sermayesindeki payları 23.06.2015 tarihi itibariyle % 17.31 sınırına düşmüştür.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Sayın, Hissedarlarımızın bilgisine sunulur.

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
23.062.015,00 Satım 216230 2,10 454.083,00 2.524.914,00 18,93 2.308.684,00 17,31Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=446739


BIST