Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

17 Haziran 2015 - 17:26 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )


Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No: 45 Çiğli
Telefon 232 - 3767450
Faks 232 - 3767458
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 3767450
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 3767458
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz 2014 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası 3.498.292.-TL SPK kayıtlarında ise 7.586.461.-TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre 174.915.-TL genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrasında 3.323.377.-TL net dağıtılabilir dönem karına, SPK kayıtlarında ise 174.915 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmış ve 7.411.546.-TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 Kar payı tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, ?yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır? olarak ifade edilmiştir. Buna göre
1- Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 545.557.-TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak net dağıtılabilir kârın %22?sine (Yasal Kayıtlara göre oluşan Net dağıtılabilir karın %50?sine) tekabül edecek şekilde brüt 1.661.689.-TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına,
2- Şirket Esas Sözleşmesin 27.maddesi gereğince genel kanuni yedek akçe ve otaklara birinci kar payı düşüldükten sonra kalan karın % 5? i olan 287.493-TL?nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesine,
3- Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
4- Kar payı ödemelerinin 28 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirilmesine,
5- Tüm bu hususların 2014 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına
Oybirliği ile karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2015
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,BAKAB(Eski),TRABAKAB91D3 0,0462000 0,0392000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBAKB00012 0,0462000 0,0392000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBAKB00020 0,0462000 0,0392000
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
28.08.2015Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
C Grubu,BAKAB(Eski),TRABAKAB91D3 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBAKB00012 0,000 0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBAKB00020 0,000 0,00000
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=445952


BIST