Ana SayfaJCR, Egeli & Co Yatırım'ın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ve görünümünü 'BBB- (Trk) / Stabil' olarak teyit etti----

JCR, Egeli & Co Yatırım'ın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ve görünümünü 'BBB- (Trk) / Stabil' olarak teyit etti

05 Haziran 2015 - 16:49 www.borsagundem.com


JCR Eurasia Rating, Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. 'yi
derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ve görünümünü 'BBB- (Trk)
/ Stabil' olarak, Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları'nı ve
görünümünü ise 'BBB- / Stabil' olarak teyit etti.
JCR konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgilendirmelere yer
verdi:
"JCR Eurasia Rating 'Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.'yi yatırım
yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu
'BBB-(Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para
Notları'nı 'BBB-', söz konusu notlara ilişkin görünümleri ise
'Stabil' olarak teyit etti. Diğer notlar ve tüm detaylar birlikte
detayları aşağıda gösterilmiştir:

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para : BBB- / (Stabil
Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BBB- / (Stabil
Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu : BBB- (Trk) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para : A-3 / (Stabil
Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : A-3 / (Stabil
Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-3 (Trk) / (Stabil Görünüm)
Desteklenme Notu : 3
Ortaklardan Bağımsızlık Notu : B

Kuruluşu 1994 yılına kadar uzanan ve bünyesinde barındırdığı halka
açık iştirakleri olan Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım
Ortaklığı A.Ş. ve Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
aracılığıyla başta tarım ve enerji olmak üzere yüksek büyüme
potansiyeline sahip sektörlerde reel varlık yatırımları yapan Egeli &
Co Yatırım Holding A.Ş, hissedarlarına uzun vadeli sürdürülebilir
getiri sağlamayı hedeflemektedir. Tamamlanan mali yılda büyük ölçekli
mobil enerji santrallerini kiralama ve gayrimenkul sektöründe
oluşabilecek yatırım fırsatlarını değerlendirme amacıyla kurduğu EGC
Enerji Çözümleri A.Ş. ve EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.
isimli iştirakleri ile tamamlanan süt ve et koyunculuğu yatırımları,
Doğa Tarım bünyesinde gerçekleştirilen kapasite artırımı ile Tolina
Tarım bünyesinde 2015'in ikinci yarısından itibaren devreye alınması
planlanan organik süt üretimi ile faaliyetlerindeki büyüme ve
çeşitlendirmeyi sürdürmeyi hedeflemektedir.
Değişen mevzuat doğrultusunda, 2014 yılı başından itibaren
raporlama yönteminde değişiklik yaparak yatırım işletmesi kriterlerine
uygun şekilde, bağlı ortaklıklar ve iş ortaklıklarını borsadaki hisse
fiyatını baz alarak değerleyen ve karlılık rasyoları üzerinde ciddi
iyileşme elde eden firmanın, devam etmekte olan projelerinin
gerektirdiği uzun vadeli yatırım süreçlerinin yeni tamamlanmış olması
2014 yılı faaliyet etkinliğini sınırlamıştır. Girişim sermayesi
sektörünün uzun vadeli fon kaynaklarına ve kurumsal yatırımcılara
erişimi konusunda Türkiye Sermaye Piyasası'nda yaşadığı zorluklara
rağmen, firmanın yatırımlarını ağırlıklı olarak öz kaynaklarıyla
finanse etmesi, sektörel alandaki vergi teşvikleri, aşırı borçlanma ve
risk yoğunlaşmasının Sermaye Piyasası mevzuatı doğrultusunda
engellenmesi, Türk ekonomisindeki gelişime paralel olarak tarım ve
enerji sektörlerinin taşıdığı yüksek büyüme potansiyeli, grup
bünyesinde yaratılan sinerji ve finansal piyasalarda tecrübeli yönetim
kadrolarının varlığı firmanın önümüzdeki dönemki gelişmesine ve
büyümesine katkı yapması beklenen temel unsurlardır. Yaklaşan seçim
süreçleri ve küresel belirsizliklerin yarattığı dalgalanmaya rağmen
faiz ve kur riski içermeyen mevcut bilanço kompozisyonu, yeni
tamamlanan projelerin yaratması beklenen nakit akımları, önümüzdeki
dönemde halka açık iştirak hisselerinin satışından elde edilecek
gelirler dikkate alındığında, uzun vadeli yükümlülükler lehine
çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi planlanan tahvil ihracının
getireceği finansal yükümlülükleri karşılaması beklenmekte ve finansal
varlık satış gelirleriyle beslenen fon akımlarının sürdürülebilirliği
Uzun Vadeli Ulusal notu olan BBB- ve Stabil görünümünün temel
dayanağını oluşturmaktadır.
Halka açık ortaklık yapısında kontrolü elinde bulunduran nitelikli
ortak olan Tan EGELİ'nin, finansal gücünün yeterliliğine bağlı olarak,
firmanın güçlü öz kaynak seyri, yatırım yapılan alanlarda yaratılan
istihdam olanakları, girişim sermayesi sektörünün gelişimine yönelik
sistemsel teşvikler ve gelecekte yaratılması beklenen değer artışları
ve getiri oranları dikkate alındığında, Egeli & Co Yatırım Holding
A.Ş.'ye ihtiyaç halinde gerekli likidite ile operasyonel destek
kabiliyetine ve arzusuna sahip olduğu kanaatine ulaşılmıştır. Bu
kapsamda, şirketin Desteklenme Notu, JCR Eurasia Rating notasyonu
içerisinde "Ekonomik Koşullara Bağlı" seviyesini gösteren (3) olarak
teyit edilmiştir.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey