Ana Sayfa***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinilmesi )----

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinilmesi )

22 Mayıs 2015 - 17:58 www.borsagundem.com

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinilmesi )

Ortaklığın Adresi : Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0212 244 55 66 Fax: 0212 244 55 67
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0212 244 55 66 Fax: 0212 244 55 67
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 24.02.2015
Özet Bilgi : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca yapılan özel durum açıklamasıdır.Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : -
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : -
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : -
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : -
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu : -
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : -
Edinme Koşulları : -
Edinilen Payların Nominal Tutarı : -
Beher Payın Alış Fiyatı : -
Toplam Tutar : -
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : -
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : -
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : -
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : -
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : -
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı : Hayır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı : Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : -
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği : -
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : -
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : -
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : -
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : -


EK AÇIKLAMALAR:
24.02.2015 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında
Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin tamamına sahip olan Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş., Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (ve dolayısıyla bağlı ortaklığı Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin) hisselerinin tamamının Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin Pay Alım ve Satım Sözleşmesi imzalandığı, pay devrinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet Kurulu'nun izinlerinin ardından tamamlanacağı bildirilmişti.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne gönderdiği yazıda, bu konudaki başvurusunun olumlu karşılandığı bildirilmiş olup, bu konudaki hukuki süreç devam etmektedir.

Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edecektir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=441658


BIST