Ana Sayfa***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

18 Mayıs 2015 - 15:32 www.borsagundem.com

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres YILDIZ POSTA CAD. CERRAHOGULLARI IS MRK. NO: 17 K: 3 ESENTEPE-SISLI-ISTANBUL
Telefon 212 - 3540700
Faks 212 - 3562076
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3540700
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3562076
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILDIRIMI


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
SPK'dan gelen talep üzerine 05.06.2015 tarihli genel kurul gündemi güncellenmiş olup ,güncellenmiş hali ekte yer almaktadır. Euro Yatırım Gündem İlan Metni ve vekaletname ile bilgilendirme dokümanı da ekte sunulmuştur. . . 13/05/2015 16:18'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.


Karar Tarihi 13.05.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 05.06.2015 10:00
Adresi YILDIZ POSTA CAD. CERRAHOGULLARI IS MRK. NO: 17 K: 3 ESENTEPE-SISLI-ISTANBUL
Gündem - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
- Şirket Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporu?nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Bilanço ile Kar-Zarar Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 2014 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,
-Türk Ticaret Kanunu?nun 363.Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu?na yapılan atamaların onaylanması,
- Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa ŞAHİN ?e Yönetim Kurulunca harcama yetkisi (bağış ve avans dahil) ve şirket iştiraklerinin alım ve satımı ile yeni iştirakler kurmaya, kurulu olanlara ortak olmaya, iştiraklere ortak bulmaya dair yetki verilmesi konusunun onaya sunulması,
- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
- 2014 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu?nca 2015 takvim yılı Bağımsız Denetimi şirketi seçimi ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,
- 07.02.2014 tarih ve 3/84 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararı ile şirketimiz hakkında verilen idari para cezasının ortakların bilgisine sunulması ve Genel Kurul da karara bağlanması,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- Kurumsal Yönetim ilkelerinin 1.3.6 sayılı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin ortaklara bilgi sunulması,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395, ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Şirketimizin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 05 Haziran 2015 Cuma günü saat 10.00?de Yıldızposta Caddesi Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 Kat:3 Şişli/İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanacaktır.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=440603


BIST