Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

12 Mayıs 2015 - 17:45 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

Ortaklığın Adresi : Abdi Ipekçi Cad.Azer Is Merkezi No:40 K:6 D:16-17 34367 Harbiye Sisli/ISTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : EGC Elektrik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş Hisselerinin Satışı Hk.Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 12.05.2015
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : EGC Elektrik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Elektrik Enerjisi Yatırımları
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 400.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 12.05.2015
Satış Koşulları : Peşin
Satılan Payların Nominal Tutarı : 400.000 TL
Beher Pay Fiyatı : 0,025 TL
Toplam Tutar : 10.000 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : 100%
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : 0%
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : 0%
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 0,011%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : -
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı : 10.000 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : Şirket faaliyetlerinde kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : -
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı : -
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi : Yoktur.
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Müzakere Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Müzakere yöntemiyle değer belirlendiği için rapor düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : -


EK AÇIKLAMALAR:
%100 oranında sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız EGC Elektrik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Denizli ili, Baklan ilçesinde 139,5 MWm/137,10 MWe kurulu gücündeki, doğalgaz yakıtlı, termik-kombine çevrim tipindeki "Baklan Entegre Doğal Gaz ve Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Kombine Çevrim Santrali"ne ilişkin projesinden vazgeçilmesi sebebiyle Şirketin tasfiyesi veya satılması konusu gündeme gelmiştir. Bu konu Şirketimiz yönetim kurulu tarafından 12 Mayıs 2015 tarihli toplantıda değerlendirilmiş olup toplantı sonucunda ilgili Enerji Santrali projesinin geliştirilmesi aşamasında yapılan harcamalar neticesinde oluşan geçmiş yıl zararları nedeni ile negatif özkaynağa sahip olan EGC Elektrik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin şu hali ile tasfiyesi şirketimize ek maliyet doğuracağından şirketteki paylarımızın tamamımın, grup şirketlerimize olan borcun da dahil olduğu tüm aktif ve pasiflerin de devredilmesi sureti ile 10.000 TL bedelle satılmasına ve söz konusu bedelin nakden tahsil edilmesine karar verilmiştir.

Kamunun bilgisine sunarız.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=439702


BIST