Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

11 Mayıs 2015 - 23:55 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.03.2015-31.03.2015 01.03.2014-31.03.2014 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 17 21.625.577 14.468.886
Satışların Maliyeti (-) 17 -15.335.164 -12.343.795
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6.290.413 2.125.091
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.764.430 -1.311.022
Pazarlama Giderleri (-) -2.114.579 -1.318.422
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.287.985 1.624.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.291.112 -1.661.419
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.408.277 -541.250
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 516.325 532.220
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -492.300
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.432.302 -9.030
Finansman Giderleri (-) -2.512.004 -1.189.379
Finansman Gelirleri 982.308 403.803
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 902.606 -794.606
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri -243.728 -359.791
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -243.728 -359.791
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 658.878 -1.154.397

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 658.878 -1.154.397

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 658.878 -1.154.397
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -195 -111
- Ana Ortaklık Payları 659.073 -1.154.286

Pay Başına Kazanç 20 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -44.338 -10.145
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -55.423 -12.681
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 11.085 2.536
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 11.085 2.536

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -44.338 -10.145

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 614.540 -1.164.542

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 614.540 -1.164.542
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -195 -111
- Ana Ortaklık Payları 614.735 -1.164.431http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=439561


BIST