Ana Sayfa***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

11 Mayıs 2015 - 18:56 www.borsagundem.com

***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.032.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 17.274.481 15.244.257
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 1.052.323 974.126
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 1.988.253 2.211.649
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 1.988.253 2.211.649
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 647.273 1.171.211
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 647.273 1.171.211
Türev Araçlar
Stoklar 7 12.871.783 10.356.553
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 15 183.156 160.152
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 15 3.218 3.120
Diğer Dönen Varlıklar 14 528.475 367.446
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 17.078.733 17.332.863
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 125.669 122.057
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 125.669 122.057
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 8 16.914.668 17.183.235
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.523 27.041
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 24.523 27.041
Peşin Ödenmiş Giderler 15 13.873 530
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 34.353.214 32.577.120

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.551.171 13.393.224
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 1.780.949 1.349.871
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 11.577.013 8.304.952
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 11.577.013 8.304.952
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12 326.974 573.798
Diğer Borçlar 646.881 751.261
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 566.891 593.891
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 79.990 157.370
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 16 1.941.604 2.193.789
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 243.782 191.541
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12 148.399 98.182
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11 95.383 93.359
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14 33.968 28.012
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.253.969 11.030.444
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 9.627.075 9.475.737
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.110.768 1.016.285
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 1.110.768 1.016.285
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24 516.126 538.422
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 6.548.074 8.153.452
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.548.074 8.153.452
Ödenmiş Sermaye 17 5.000.000 26.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.568.910 6.558.302
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.497.470 6.497.470
- Diğer Kazanç/Kayıplar 71.440 60.832
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 26.672 26.672
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 17 -3.431.522 -23.263.638
Net Dönem Karı/Zararı -1.615.986 -1.167.884
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 34.353.214 32.577.120http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=439260


BIST