Ana Sayfa***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

11 Mayıs 2015 - 18:12 www.borsagundem.com

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 26 1.058.935 705.549
Satışların Maliyeti (-) 26 -1.001.385 -667.703
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 57.550 37.846
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 57.550 37.846
Genel Yönetim Giderleri (-) 27 -127.030 -128.180
Pazarlama Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 28 131.541 183.741
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 28 -27.676 -39.195
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 34.385 54.212
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 29 1.409.387
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 29
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.443.772 54.212
Finansman Gelirleri 30 30.676 0
Finansman Giderleri (-) 30 -13.228 -1.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.461.220 52.498
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri -54.512 -70.022
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 22 -5.888
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 22 -50.007 -21.673
- Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar Vergi Sonrası Dönem Karı / Zararı 4-14 1.383 -48.349
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.406.708 -17.524

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4-14

DÖNEM KARI/ZARARI 1.406.708 -17.524

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 1.406.708 -17.524
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 24 18.488 -1.075
- Ana Ortaklık Payları 1.388.220 -16.449

Pay Başına Kazanç 31 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 31 0 0
- Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardan Pay Paşına Kazanç (TL) 31 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.484
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir / Giderleri 22 1.484
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.484

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 1.408.192 -17.524

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.406.708 -17.524
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 18.488 -1.075
- Ana Ortaklık Payları 1.388.220 -16.449http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=439021


BIST