Ana Sayfa***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

11 Mayıs 2015 - 18:12 www.borsagundem.com

***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.966.012 -9.322.800
Dönem Karı/Zararı 1.285.624 3.523.236
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3.537.999 1.460.921
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 2.085.278 1.867.401
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem tazminatı karşılığı 563.216 558.464
-İzin karşılıkları 167.285 134.758
-Dava karşılıkları -13.920
-Şüpheli ticari alacak karşılıkları -92.667 -95.903
İştirak değer düşüklüğü gideri / iptali -184.950 119.417
Reeskont gelirleri -1.628.520 -3.130.475
Reeskont giderleri 1.801.034 1.851.705
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 459.553 156.474
Konsolidasyon dışı bırakılan iştirak düzeltmesi 367.770
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 13.000
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -2.329.529 -13.990.030
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4.075.634 -4.134.888
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.342.086 -3.766.995
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -6.856.954 -15.209.419
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5.908.366 8.335.017
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -194.816 -985.997
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer dönen varlıklar 9.292.724 571.974
Diğer duran varlıklar -74.528
Diğer yükümlülükler 3.071.431 1.274.806
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2.494.094 -9.005.873
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -21.662
Kıdem tazminatı ödemeleri -528.082 -295.265
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.891.417 -8.710.558
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.693 147.743
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -2.893.110 -8.858.301
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.788.728 14.544.808
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri -1.788.728 14.544.808
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2.714.133 -3.488.550
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2.714.133 -3.488.550
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 15.327.997 15.780.050
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 12.613.864 12.291.500http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=439016


BIST