Ana Sayfa***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

11 Mayıs 2015 - 17:53 www.borsagundem.com

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 17 2.422.010.241 1.844.622.331
Satışların Maliyeti (-) 17 -2.415.336.494 -1.839.608.444
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 6.673.747 5.013.887
Genel Yönetim Giderleri (-) 18 -6.302.483 -6.520.708
Pazarlama Giderleri (-) 18 -484.371 -245.514
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 394.110 1.911.520
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.060 -15.860
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 273.943 143.325
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21 36.634 276.958
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -7.594 -73.762
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 14 763.541 -169.715
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.066.524 176.806
Finansman gelirleri 22 568.157 1.007.837
Finansman Giderleri (-) 23 -866.102 -694.321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 768.579 490.322
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri 24 42.550 -11.546
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -33.028
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 42.550 21.482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 811.129 478.776

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 811.129 478.776

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları

Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 16 4.732 5.163
Yabancı Para Çevirim Farkları 4.732 5.163
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR 4.732 5.163

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 815.861 483.939

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Paylarıhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=438826


BIST