Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

11 Mayıs 2015 - 17:47 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -55.855 6.362.915
Dönem Karı/Zararı -184.603 4.570.818
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3.598.569 3.200.195
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9 2.471.980 2.350.648
- Şüpheli Alacak Karşılığı (net) 5 37.667 8.591
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 797.972 258.091
- Faiz Geliri 20 -24.688 -311.161
- Faiz Giderleri 20 567.115 596.914
- Maddi Duran Varlık Satış Zararı -55.446
- Kullanılmamış İzn Karşılığı 17.453 109.713
- Diğer Karşılıklar / (karşılıkların ters çevrilmesi) -213.484 89.947
- Dava Karşılıkları 97.452
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3.353.717 -1.239.188
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.434.859 1.042.592
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -6.355.688 -5.194.769
- Diğer Alacaklar 3.940 -32.385
- Diğer Dönen Varlıklar -1.142.550 -2.887.809
- Peşin Ödenmiş Giderler -1.094.499 2.641.317
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3.462.310 3.368.319
- Ertelenmiş Gelirler -92.780 -401.562
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 425.647 319.105
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar ve Diğer Yükümlülükler 5.044 -93.996
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 60.249 6.531.825
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -6.463 -52.749
Ödenen Kıdem Tazminatı 14 -109.641 -116.161
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.896.882 -7.576.780
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -55.446
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -1.866.124 -7.887.941
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 24.688 311.161
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 6.666.674 -2.431.470
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Finansal Borçlardaki Artış/(Geri Ödeme)Net 6.334.541 -1.832.336
Ödenen Faiz 332.133 -599.134
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4.713.937 -3.645.335
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4.713.937 -3.645.335
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 11.041.063 24.728.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 15.755.000 21.083.606http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=438718


BIST