Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

11 Mayıs 2015 - 17:47 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Olmayan Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 65.837.240 62.533.964
Satışların Maliyeti (-) -58.344.734 -51.721.190
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 7.492.506 10.812.774
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.555.942 -4.248.870
Pazarlama Giderleri (-) -2.011.645 -1.753.610
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -204.207 -112.922
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18 2.236.975 5.273.495
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 18 -2.268.774 -3.124.894
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 688.913 6.845.974
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 19 55.446
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 744.359 6.845.974
Finansman Giderleri (-) 20 -2.192.082 -3.818.003
Finansman Gelirleri 20 1.263.120 1.542.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -184.603 4.570.818
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -173.933 -1.515.325
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 15 -202.600 -1.246.680
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 15 28.667 -268.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -358.536 3.055.493

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI -358.536 3.055.493

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları

Pay Başına Kazanç 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç


Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Olmayan Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

DÖNEM KARI/ZARARI -358.536 3.055.493
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 345.064 -134.414
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 431.330 -168.018
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -86.266 33.604
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 20.115 -83.499
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 25.144 -104.374
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -5.029 20.875
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR 365.179 -217.913

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 6.643 2.837.580

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Paylarıhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=438717


BIST