Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

11 Mayıs 2015 - 17:47 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Olmayan
Dönem 31.032.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 134.118.619 122.487.862
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 15.755.000 11.041.063
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 54.434.679 48.116.658
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5-10 1.722.928 1.543.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 52.711.751 46.573.658
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 30.280 34.220
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 30.280 34.220
Türev Araçlar 4 259.555 234.412
Stoklar 6 44.751.455 46.186.314
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 7 3.328.620 2.262.579
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 483.846 679.983
Diğer Dönen Varlıklar 8 15.075.184 13.932.633
ARA TOPLAM 134.118.619 122.487.862
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 112.325.521 112.960.558
Finansal Yatırımlar 52 52
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 316 316
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 316 316
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 300.000 300.000
Maddi Duran Varlıklar 9 110.892.643 111.522.156
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.103.276 1.137.257
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 1.103.276 1.137.257
Peşin Ödenmiş Giderler 7 29.235 777
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 246.444.140 235.448.420

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 89.321.750 79.507.138
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 8.795.699 7.071.510
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 14.751.450 10.461.245
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 61.742.533 58.280.223
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5-10 28.323.649 26.284.952
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 33.418.884 31.995.271
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11 2.363.298 1.763.697
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 12 789.176 881.957
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 736.663 910.617
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 597.222 771.176
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13 139.441 139.441
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 142.931 137.889
ARA TOPLAM 89.321.750 79.507.138
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.198.197 29.023.734
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 19.642.014 18.765.102
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.479.791 4.244.868
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 4.479.791 4.244.868
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15 6.076.392 6.013.764
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 126.924.193 126.917.548
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 126.924.193 126.917.548
Ödenmiş Sermaye 16 36.000.000 36.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.522.418 11.177.354
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16 11.814.383 11.814.383
- Tanımlanmış Fayda Planları yeniden ölçüm Kazanç/(kayıpları) 16 -291.965 -637.029
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 659.247 639.132
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 16 659.247 639.132
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 2.500.551 2.500.551
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 76.600.513 69.014.050
Net Dönem Karı/Zararı -358.536 7.586.461
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 246.444.140 235.448.420http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=438716


BIST