Ana SayfaBaştaş Başkent Çimento'nun Ankara'daki Kalker Ocakları Kapasite Artışı projesi ile ilgili ?ÇED Olumlu? kararı verildi----

Baştaş Başkent Çimento'nun Ankara'daki Kalker Ocakları Kapasite Artışı projesi ile ilgili ?ÇED Olumlu? kararı verildi

05 Mayıs 2015 - 12:55 www.borsagundem.com

Baştaş Başkent Çimento tarafından yapılması planlanan Kalker
Ocakları Kapasite Artışı projesi ile ilgili ?Çevresel Etki
Değerlendirmesi Olumlu? kararı verildi.
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün
internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler
verildi:
"ANKARA ili ELMADAG, ilcesi AKPINAR mevkiindeki BAŞTAŞ BAŞKENT
ÇİMENTO SAN. VE TİC. A. Ş. tarafından yapılması planlanan 58178, 68566
ve 68645 RUHSAT NUMARALI KALKER OCAKLARI KAPASİTE ARTIŞI projesi ile
ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme
Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile
ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca
?Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu? Kararı verilmiş olup ANKARA
Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka
duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED
Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa
istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması,
mer?i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin
alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince yatırımın başlangıç, inşaat
dönemine ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımıza, projede yapılacak
Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de ANKARA Valiliklerine (Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir."

http://www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=duyurudetay&Id=37678

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey