Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

30 Nisan 2015 - 19:14 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.032.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 8.063.813 7.262.565
Nakit ve Nakit Benzerleri 5 200.184 199.820
Finansal Yatırımlar 6 4.435.613 4.505.557
Ticari Alacaklar 8 559 1.810.559
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8,22 559 559
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 1.810.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 9 2.665.664 30.933
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9,22 2.665.664
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 30.933
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.407 4.880
Diğer Dönen Varlıklar 14 756.386 710.816
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 83.846.128 100.656.686
Finansal Yatırımlar 6 83.538.550 99.400.529
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar