Ana Sayfa***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

30 Nisan 2015 - 18:42 www.borsagundem.com

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.032.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 95.856.436 82.173.986
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 1.697.042 10.956.909
Finansal Yatırımlar 4 5.250.525
Ticari Alacaklar 6 41.502.505 32.148.513
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.666.153
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 32.836.352 32.148.513
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 7 16.423.087 10.677.212
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 15.434.466 10.054.020
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 988.621 623.192
Türev Araçlar
Stoklar 8 9.570.340 10.419.840
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 9 20.005.696 15.940.708
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19.852 241.226
Diğer Dönen Varlıklar 1.387.389 1.789.578
ARA TOPLAM 95.856.436 82.173.986
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 62.820.168 61.010.818
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 11 58.525.789 56.892.136
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 62.787 88.319
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 62.787 88.319
Peşin Ödenmiş Giderler 9 2.510.434 2.415.224
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.721.158 1.615.139
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 158.676.604 143.184.804

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5 84.463.196 68.615.125
Kısa Vadeli Borçlanmalar 60.131.013 52.107.943
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.570.276 5.210.703
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 6 12.738.459 8.443.168
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.738.459 8.443.168
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 519.766 370.073
Diğer Borçlar 7 94.983 92.504
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 94.983 92.504
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 6.357.699 2.058.714
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 281.020
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 51.000 51.000
ARA TOPLAM 84.463.196 68.615.125
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.825.901 27.782.110
Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.960.406 20.638.694
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 6.128.011 6.599.396
Uzun Vadeli Karşılıklar 737.484 544.020
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 737.484 544.020
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 46.387.507 46.787.569
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 46.387.507 46.787.569
Ödenmiş Sermaye 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.845.901 13.845.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 52.522 -43.048
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
-Aktüeryal Kazanç/ Kayıp Kıdem Tazminatı 52.522 -43.048
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 830.261 786.553
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.154.455 189.527
Net Dönem Karı/Zararı -495.632 2.008.636
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 158.676.604 143.184.804http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=435571


BIST