Ana Sayfa***SANEL***SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***SANEL***SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

30 Nisan 2015 - 18:25 www.borsagundem.com

***SANEL***SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.032.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 40.298.706 40.228.864
Nakit ve Nakit Benzerleri 7 8.913.571 6.985.100
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 15.189.638 16.745.424
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 15.189.638 16.745.424
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 698.687 566.866
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 351.535 219.714
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 347.152 347.152
Türev Araçlar
Stoklar 12 12.793.750 13.193.750
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 13 628.948 1.061.856
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 30
Diğer Dönen Varlıklar 21 2.074.112 1.675.868
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 1.060.485 936.928
Finansal Yatırımlar 8
Ticari Alacaklar 10
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 11
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 14
Maddi Duran Varlıklar 15 789.107 686.457
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.859 35.956
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16 32.859 35.956
Peşin Ödenmiş Giderler 13 3.941 3.941
Ertelenmiş Vergi Varlığı 30 234.578 210.574
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 41.359.191 41.165.792

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.258.381 18.500.018
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 5.730.465 5.352.944
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9 0 123.262
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 11.206.400 10.648.960
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 11.206.400 10.648.960
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20 260.380 241.909
Diğer Borçlar 65.013 112.190
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 65.013 112.190
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 13 969.616 1.859.637
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 30 26.507 125.116
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 19
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 383.570 153.123
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 197.685 17.252
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 10
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 11
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 13
Uzun Vadeli Karşılıklar 32.977 24.203
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19 32.977 24.203
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 30 152.908 111.668
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 21

Ö Z K A Y N A K L A R 22.717.240 22.512.651
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 22.717.240 22.512.651
Ödenmiş Sermaye 22 11.500.000 11.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-) 22 -1.157.500 -1.157.500
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 22 8.271.024 8.271.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.399 22.251
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kapsamlı Gelirler veya Giderler 22 17.399 22.251
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22 1.759.330 1.759.230
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 22 2.117.546 -750.034
Net Dönem Karı/Zararı 209.441 2.867.580
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 41.359.191 41.165.792http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=435488


BIST