Ana Sayfa***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

28 Nisan 2015 - 17:56 www.borsagundem.com

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 16 55.080.204 60.571.993
Satışların Maliyeti (-) 16 -45.046.079 -48.533.379
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 10.034.125 12.038.614
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 10.034.125 12.038.614
Genel Yönetim Giderleri (-) 17 -2.548.688 -2.040.482
Pazarlama Giderleri (-) 17 -1.975.426 -2.432.621
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 1.286.128 194.149
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 19 -8.303.470 -2.845.217
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.507.331 4.914.443
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.507.331 4.914.443
Finansman Giderleri (-) -7.634.615 -1.641.092
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -9.141.946 3.273.351
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri 31.490 -53.549
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 31.490 -53.549
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -9.110.456 3.219.802

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI -9.110.456 3.219.802

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları

Pay Başına Kazanç 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 116.002 -8.490
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 145.003 -10.613
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -29.001 2.123
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -29.001 2.123

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR 116.002 -8.490

TOPLAM KAPSAMLI GELİR -8.994.454 3.211.312

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -8.994.454 3.211.312
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları -8.994.454 3.211.312http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=433733


BIST

-Foreks Haber Merkezi-