Ana Sayfa***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

28 Nisan 2015 - 17:56 www.borsagundem.com

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.032.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 111.877.926 111.560.671
Nakit ve Nakit Benzerleri 2,4 21.298.527 31.672.875
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 2,7 10.184.348 5.614.114
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2,7 549.468 10.710
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2,7 9.634.880 5.603.404
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 2.318 2.318
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2,8 2.318 2.318
Türev Araçlar
Stoklar 2,9 64.036.829 62.240.289
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 14 2.940.392 1.000.066
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 14 13.415.512 11.031.009
ARA TOPLAM 111.877.926 111.560.671
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 182.670.308 183.166.718
Finansal Yatırımlar 2,5 134.430 134.430
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 2,10 104.034.692 103.811.966
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2,11 77.680.741 78.399.877
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2,11 77.680.741 78.399.877
Peşin Ödenmiş Giderler 14 820.445 820.445
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 294.548.234 294.727.389

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 159.888.048 170.592.434
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2,6 78.314.201 94.349.410
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 2,7 79.604.102 74.065.124
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2,7 36.061.588 13.958.978
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 43.542.514 60.106.146
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2,8 282.049 222.359
Diğer Borçlar 750.360 747.429
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2,8 750.360 747.429
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 14 937.336 669.281
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2,21 538.831
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14
ARA TOPLAM 160.638.408 171.339.863
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.218.463 2.571.341
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2,6 19.576.500
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.515.489 2.419.177
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2,13 2.515.489 2.419.177
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2,21 126.474 152.164
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 112.441.723 121.563.614
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 112.441.723 121.563.614
Ödenmiş Sermaye 15 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 15 67.495.762 67.495.762
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.727.741 1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -172.862 -161.427
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar -172.862 -161.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15 2.483.278 2.483.278
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 15 40.018.260 29.825.816
Net Dönem Karı/Zararı 22 -9.110.456 10.192.444
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 294.548.234 294.727.389http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=433732


BIST

-Foreks Haber Merkezi-