Ana Sayfa***EGCYO***EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )----

***EGCYO***EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

28 Nisan 2015 - 14:08 www.borsagundem.com

***EGCYO***EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

Ortaklığın Adresi : Abdi Ipekçi Cad. Azer Is Merkezi No:40 K:4 D:12-13 Harbiye Sisli/Istanbul
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Başvuru Hk.


AÇIKLAMA:
Şirket yönetim kurulunun 28 Nisan 2015 tarihli toplantısında

- III-48.3 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne uyum sağlanması amacıyla sair SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirket Esas sözleşmesinin 3,5,6,7,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,30,32,33 ve 34. maddelerinin değiştirilerek 36. maddenin eklenmesine

- Esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" maddesinin (8. maddesi) farklı coğrafyalardaki yatırımcı kitlelerinin yanı sıra farklı yatırım stratejileriyle yatırım yapan yerli/yabancı bireysel ve/veya kurumsal yatırımcıların da sermaye katılımlarına olanak sağlayabilmek için yönetim kuruluna yeni pay grupları altında da pay çıkarabilme hakkı tanıyacak şekilde tadiline

- Şirketimizin 200 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmeden süresinin 2019'a kadar uzatılmasına

ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasına müteakip keyfiyetin ortaklar genel kuruluna arzına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.


Kamunun bilgisine arz ederiz.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=433585


BIST