Ana Sayfa***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

27 Nisan 2015 - 18:06 www.borsagundem.com

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 21 422.352
Satışların Maliyeti (-) 21 -238.588
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 183.764
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 21 3.310.430
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 21 -2.514.582
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 795.848
BRÜT KAR/ZARAR 979.612
Genel Yönetim Giderleri (-) 22 -205.464 -4.936.338
Pazarlama Giderleri (-) 22 -132.670
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 23 186.628 839.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 23 -11.393 -632.438
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -30.229 -3.882.828
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 24 142.494
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 112.265 -3.882.828
Finansman Gelirleri 25 38.368 13.085.182
Finansman Giderleri (-) 26 -463.438 -11.230.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -312.805 -2.027.841
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 8.248 -479.742
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 27 -73.025
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 27 8.248 -406.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -304.557 -2.507.583

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI -304.557 -2.507.583

Dönem Karı/Zararının Dağılımı -304.557 -2.507.583
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 242.882
- Ana Ortaklık Payları -304.557 -2.750.465

Pay Başına Kazanç 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç


Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

DÖNEM KARI/ZARARI -304.557 -2.507.583
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.365 33.885
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -3.365 33.885
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Kıdem Tazminatı Karşılığı Aktüeryal Kazanç / (Kayıp) 18 -4.206 42.356
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 27 841 -8.471

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 1.099.321
Yabancı Para Çevirim Farkları 1.099.321
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.365 1.133.206

TOPLAM KAPSAMLI GELİR -307.922 -1.374.377

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -307.922 -1.374.377
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 425.516
- Ana Ortaklık Payları -307.922 -1.799.893http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=433446


BIST