Ana Sayfa***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

27 Nisan 2015 - 18:06 www.borsagundem.com

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.032.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 189.683 8.881.243
Nakit ve Nakit Benzerleri 5 31.739 4.708.493
Finansal Yatırımlar 8 43.506 43.506
Ticari Alacaklar 3.388 29.759
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7-10 3.388 29.759
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 53.379 4.059.178
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7-10 4.005.979
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 53.379 53.199
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 12 31.779 31.578
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13 8.729 8.729
Diğer Dönen Varlıklar 14 17.163
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 142.483.288 142.366.654
Finansal Yatırımlar 6 133.781.601 133.639.107
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 7.697 14.969
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 7.697 14.969
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 16 8.632.518 8.656.864
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.874 1.950
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 1.874 1.950
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 27 59.598 53.764
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 142.672.971 151.247.897

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.711.866 18.866.309
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 10.192.969 14.345.130
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9 331.155 326.107
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 18.405 19.811
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 18.405 19.811
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 4.023 3.016
Diğer Borçlar 4.896 4.011.824
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7-11 4.000.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 4.896 11.824
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 160.418 160.421
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18 160.418 160.421
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.164.376 11.276.937
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 7.979.140 8.093.750
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.129 10.825
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18 16.129 10.825
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27 3.169.107 3.172.362
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 120.796.729 121.104.651
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 120.796.729 121.104.651
Ödenmiş Sermaye 20 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 20 51.502 51.502
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 20 1.482 1.482
Diğer Fonlar 20 538.328 538.328
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.258 1.107
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
- Kıdem Tazminatı Karşılığı Aktüeryal Kazanç / (Kayıp) 20 -2.258 1.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20 692.434 692.434
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 20 59.819.798 2.255.762
Net Dönem Karı/Zararı -304.557 57.564.036
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 142.672.971 151.247.897http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=433445


BIST