Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

10 Nisan 2015 - 16:48 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres İzmir Yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer BURSA
Telefon 224 - 3242424
Faks 224 - 3242475
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 224 - 3242434
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 224 - 3242470
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 06 Nisan 2015 tarihinde yapılan toplantısında Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 04 Mayıs 2015 Pazartesi günü saat 11:00'de ekli gündemi görüşmek üzere İzmir Yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer BURSA adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.


Karar Tarihi 06.04.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 04.05.2015 11:00
Adresi İZMİR YOLU 22. KM. MÜMİN GENÇOĞLU CAD. NİLÜFER BURSA
Gündem Madde 1 Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın teşkili,
Madde 2 Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
Madde 3 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması ve görüşülmesi,
Madde 4 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü?nün okunması ve görüşülmesi,
Madde 5 2014 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
Madde 6 Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri,
Madde 7 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ?Ücret Politikası? ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
Madde 8 Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
Madde 9 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin ?Kar Dağıtım Politikası?nın onaya sunulması,
Madde 10 Yönetim Kurulu?nun 2014 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması ile kabulü halinde kar dağıtım tarihi ve koşullarının belirlenmesi,
Madde 11 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
Madde 12 2014 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
Madde 13 2014 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi
Madde 14 Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri?nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
Madde 15 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketin ?Bilgilendirme Politikası? hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Madde 16 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2015 yılı için yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,
Madde 17 Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ıncı maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,
Madde 18 Şirket Ana Sözleşmesinin 8,12,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,32,34,36 ve 37. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?nın onaylandığı şekli ile değiştirilmesi,
Madde 19 Dilekler ve kapanış.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=430880


BIST