Ana Sayfa***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

06 Nisan 2015 - 13:54 www.borsagundem.com

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Emek Mh. Nato Yolu Cd. No:282 Sancaktepe/İstanbul
Telefon 216 - 4152457
Faks 216 - 4152463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 4152457
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 4152463
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.


EK AÇIKLAMALAR:
31.03.2015 tarihinde yapılacak olan 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı 27.04.2015 Pazartesi günü Saat:10.00 'a ertelenmiştir.


Karar Tarihi 06.04.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 27.04.2015 10:00
Adresi Emek Mah. Nato Yolu Cad. No:282 Sancaktepe / İSTANBUL
Gündem 1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi,
2. Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış bilanço, gelir tablosu ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş solo bilanço ve gelir tablosunu ayrı ayrı okunması ve onaylanması,
4. Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurlu Üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kar dağıtım politikası konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
6. Yönetim Kurulu?nun Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve denetçilerin aylık brüt ücretlerinin, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2015 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş"nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi,
11. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
14. Dilekler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? HayırPay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,TUCLK(Eski),TRETUGC00018 0,0000000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETUGC00026 0,0000000 0,00000
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,TUCLK(Eski),TRETUGC00018 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETUGC00026 0,000 0,00000
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=428931


BIST