Ana Sayfa***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )----

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

02 Nisan 2015 - 18:17 www.borsagundem.com

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : 25.CADDE NO:2 ÇAKMAKLI KÖYÜ ALİAĞA / İZMİR
Telefon ve Faks Numarası : 0232 6251250 - 0232 6251245
E-posta adresi : info@egegubre.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0232 6251250 - 0232 6251245
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : YÖNETİM KURULU KARARI


AÇIKLAMA:
Yönetim kurulumuz 02 Nisan 2015 tarihinde saat 16:30 da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında

1-Şirket ana sözleşmesinin 12.maddesinin (d) bendi gereği 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Ahmet GENÇER'in,Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere
Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'nin seçilmesine,

2-Şirket idaresinin ve faaliyetlerinin daha iyi yürütülebilmesini teminen esas sözleşmenin 12.maddesinin (f) bendi gereği Sayın Ahmet GENÇER'in 3 yıl süre ile Görevli ( Murahhas ) üye olara görev yapmasına,

3-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, NO:17.1 sayılı kurumsal yönetim tebliği uyarınca Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine Sayın Fatin ŞENEL'in başkan ve Sayın Murat AKSU'nun üye olarak, Riskin Erken saptanması Komitesine Sayın Fatin ŞENEL'in başkan Sayın Hasan İbrahim KINAY'ın üye olarak, Kurumsal Yönetim Komitesine ise başkan olarak Sayın Murat AKSU'nun üye olarak ise Sayın İpek Seviye GENÇER ve şirketimizin yatırımcı ilişkileri sorumlusu Sayın Yüksel TÜKENMEZ'in seçilmelerine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=428176


BIST

-Foreks Haber Merkezi-