Ana Sayfa***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )----

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

02 Nisan 2015 - 17:42 www.borsagundem.com

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : YILDIZPOSTA CD. CERRAHOĞULLARI İŞ MERK. NO:17 KAT:3 ESENTEPE - ŞİŞLİ - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 02123540700 / 02123562076
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 02123540700 / 02123562076
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Mali Tabloların Solo Açıklanması hakkında.


AÇIKLAMA:

"Şirketimiz "Euro Yatırım Holding Anonim Şirketi", 5 Mart 2014 tarihli ve 28932 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 13 Sıra No'lu "Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca "Yatırım İşletmesi" tanım ve kapsamı içerisinde yer aldığından, söz konusu tebliğde yer alan yatırım işletmelerine sağlanan konsolidasyona ilişkin istisnadan yararlanmak suretiyle, finansal tablolarında bağlı ortaklıklarını "gerçeğe uygun değer esası" üzerinden değerleyecek ve sunacak olup, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren şirketimiz "yatırım işletmesi" olarak finansal tablolarını konsolide olarak değil, bireysel (solo) finansal tablo olarak hazırlayacak ve sunacaktır."


Euro Yatırım Holding A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=428121


BIST