Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinilmesi )----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinilmesi )

20 Mart 2015 - 13:59 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinilmesi )

Ortaklığın Adresi : Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No: 45 Çiğli-İZMİR
Telefon ve Faks Numarası : 0232.376 74 50 - 0232.376 74 58
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0232.376 74 50 - 0232.376 74 58
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Hollanda Şirket Kuruluşu Hk.Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : -
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : -
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : -
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : -
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu : -
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : -
Edinme Koşulları : -
Edinilen Payların Nominal Tutarı : -
Beher Payın Alış Fiyatı : -
Toplam Tutar : -
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : 100
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : 100
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : 100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : -
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : -
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı : Hayır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı : Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : -
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği : -
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : -
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : -
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : -
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : -


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 19/03/2015 tarihli toplantısında

Avrupa satışlarımızın geliştirilmesi, lojistik operasyonların desteklenmesi, Avrupa'daki müşterilerimize daha hızlı ve verimli hizmet verilebilmesi amacıyla, Şirketimizin %100 iştiraki ile Hollanda'da bir sermaye şirketi kurulmasına ve bu kuruluşla ilgili gerekli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyrulur."

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=424545


BIST