Ana Sayfa***YONGA***YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu ) ----

***YONGA***YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

18 Mart 2015 - 17:04 www.borsagundem.com

***YONGA***YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres KALE MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:196 DENİZLİ
Telefon 258 - 2671515
Faks 258 - 2671947
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 258 - 2671515
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 258 - 2671947
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 18.03.2015 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
18/03/2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18.03.2015 tarihinde saat 14.00?de şirket merkezi olan, Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı No:196 adresinde Gümrük Ve Ticaret İl Müdürlüğü?nün 09.03.2015 tarih ve 6460711 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gülsüm Bozkurt gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde T.T.Sicil gazetesinin 02.03.2015 tarih ve 8769 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin www.yongamobilya.com internet adresinde toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 210.000-TL sermayesine tekabül eden 21.000.000 adet hisseden 126.048,20TL. sermayeye karşılık 12.604.820 adet hissenin asaleten, 26.235.-TL sermayeye karşılık 2623500 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 15228320 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Mehmet Bekir Şasa tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına A. Cemal Çetin, Katipliğe Raziye Kırçiçek?in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine oybirliğiyle yetki verildi.

3- 2014 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim şirketinin hazırladığı yıllık faaliyet raporu uygunluk raporu yazısı okundu ve müzakere edildi söz alan olmadı.

4- 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak, Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya ilişkin esaslar hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan rapor okundu ve müzakere edildi söz alan olmadı, oy birliği ile kabul edildi.

5- Sermaye Piyasası Kurulu?nun 11-14.1 sayılı tebliğine uygun olarak Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 2014 yılına ait Bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.

6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, 2014 yılı çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildiler.

7- 2014 yılı faaliyeti sonunda hasıl olan şirket karından kanun ve ana sözleşme gereğince ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmından brüt 988.235.29TL kar payı dağıtılmasına ve bakiyenin fevkalade ihtiyata ayrılmasına oy birliğe ile karar verildi. 20 Mart 2015 tarihinde kar payı dağıtımına başlanmasına oy birliği ile karar verildi.


8- Şirketin yönetim kurulu üyeleri 2013 yılında üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olduklarından yeniden seçim yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 1815-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Şirketimizin 01.01.2015 ? 31.12.2015 faaliyet dönemi bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilen, gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu?ndan yetki almış ?Report Bağımsız Denetim SMMM? `nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri gereğince şirket adına iş ve işlem yapması için Yönetim Kuruluna oybirliğiyle yetki verildi.

11- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.
Genel kurul saat 15:00 itibari ile görüşme kapatıldı.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
YONGA(Eski),TREYONG00018 4,7058000 4,0000000
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
20.03.2015
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=424157


BIST