Ana Sayfa***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

16 Mart 2015 - 11:16 www.borsagundem.com

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Emek Mh. Nato Yolu Cd. No:282 Sancaktepe/İstanbul
Telefon 216 - 4152457
Faks 216 - 4152463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 4152457
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 4152463
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Karar Tarihi 06.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 31.03.2015 10:00
Adresi Emek Mahallesi Nato Yolu No:282 Sancaktepe-İSTANBUL
Gündem 1- Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi,
2- Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış bilanço, gelir tablosu ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş solo bilanço ve gelir tablosunu ayrı ayrı okunması ve onaylanması,
4- Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurlu Üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5- Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kar dağıtım politikası konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve denetçilerin aylık brüt ücretlerinin, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
7- Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2015 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş"nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
9- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi,
10- Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11- Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
12- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
13- Dilekler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır