Ana Sayfa***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

11 Mart 2015 - 21:13 www.borsagundem.com

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 21.513.991 -179.550.774
Dönem Karı/Zararı -9.190.145 -11.568.777
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.460.728 23.298.767
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11-12-13 576.412 324.041
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem Tazminatı ve Emeklilik Planlarındaki Değişim 15 822.068 -241.047
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Aktüeryal Kayıp/Kazaç 29 60.069
-Finansal Varlık Değer (Artışları)/ Azalışları 6-27 2.179 -2.593.097
-Ana Ortaklık Dışı Kar/(Zarar) 1.761.173
-Bağlı Ortaklık Muhasebe Politikası Değişikliği Etkisi 19.966.344
-Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri) Net 9-29 4.081.353
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 29.243.408 -191.280.764
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Alım Satım Amaçlı Menkul Kıymetlerdeki Net Değişim 6 -2.179 -106.084.339
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 3.603.325 -7.598.884
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 10 -90.735.052 -76.251.339
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -5.550.986 844.267
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 243.895 -2.380.802
-Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim 20 7.023.195 -5.497.943
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim 19 3.263.661
-Diğer Duran Varlıklardaki Değişim 20 -148.421 -1
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 10 1.800.583 -1.848.003
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 15.016.265 6.348.138
-Borç Karşılıklarındaki Değişim 15 99.111.412 -3.516.645
-Dönem Karı Vergi Yükümlülüğündeki Net Değişim 29 -446.651 -239.426
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 20 -671.978 1.680.552
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 21.513.991 -179.550.774
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -9.721.387 64.968
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları/Satışları, Net 11 -692.073 64.968
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları/Satışları, Net 12-13 -9.029.314
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -63.866.953 261.002.834
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Borçlardaki Değişim 7 -66.938.692 251.624.748
Emisyon Primi 21 -474.573
Geri Alınmış Payların Etkisi 21 3.431.600
Konsolidasyon Kapsamındaki Değişimin Etkisi 21 -4.431.600
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 21 -359.861 14.284.259
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -52.074.349 81.517.028
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -1.786.857 7.230.298
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -53.861.206 88.747.326
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 166.046.101 77.298.775
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 112.184.895 166.046.101http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422741


BIST