Ana Sayfa***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

11 Mart 2015 - 21:13 www.borsagundem.com

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.122.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 420.701.988 440.279.540
Nakit ve Nakit Benzerleri 5 112.184.895 166.046.101
Finansal Yatırımlar 6 129.999.490 165.566.989
Ticari Alacaklar 17.981.490 21.584.815
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8-31 10.622.290 16.302.777
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 7.359.200 5.282.038
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 128.035.856 61.837.147
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 10 128.035.856 61.837.147
Diğer Alacaklar 5.552.579 64.819
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9-31 3.998.821
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 1.553.758 64.819
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 19 26.843.837 18.044.034
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 18 22.148 30.747
Diğer Dönen Varlıklar 20 81.693 7.104.888
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 117.407.468 107.158.360
Finansal Yatırımlar 6 189.176 205.868
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 97.927.267 99.691.575
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 10 97.927.267 99.691.575
Diğer Alacaklar 379.811 316.585
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 379.811 316.585
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11 3.693.059 3.000.986
Maddi Duran Varlıklar 12 9.868.594 1.296.629
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 671.913 638.908
- Şerefiye 14 609.961 609.961
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 61.952 28.947
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 29 4.518.000 1.996.582
Diğer Duran Varlıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 18 159.648 11.227
TOPLAM VARLIKLAR 538.109.456 547.437.900

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 335.870.365 303.537.904
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 92.682.692 128.271.038
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 283.001 39.106
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8-31
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 283.001 39.106
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 6.843.717 5.043.134
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 10 6.843.717 5.043.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17 216.116 129.701
Diğer Borçlar 53.671.073 35.872.475
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 53.671.073 35.872.475
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 19 4.121.449 8.879.327
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 26 446.651
Kısa Vadeli Karşılıklar 176.580.904 123.736.487
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15 176.580.904 123.736.487
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20 1.471.413 1.119.985
ARA TOPLAM