Ana Sayfa***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

11 Mart 2015 - 18:50 www.borsagundem.com

***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 18 25.412.836 19.603.851
Satışların Maliyeti (-) 18 -22.509.004 -18.328.875
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 2.903.832 1.274.976
Genel Yönetim Giderleri (-) 19 -2.427.399 -2.886.474
Pazarlama Giderleri (-) 19 -817.908 -661.301
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21 928.585 604.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 21 -768.081 -515.113
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -180.971 -2.183.468
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 22 14.671 3.466.162
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 22 -1.130.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -166.300 152.694
Finansman Gelirleri 23 19.731 1.466
Finansman Giderleri (-) 23 -1.002.873 -3.686.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.149.442 -3.532.125
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri -18.442 351.716
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -18.442 351.716
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.167.884 -3.180.409

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI -1.167.884 -3.180.409

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları

Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.219.808 -1.983.751
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 1.360.739 -1.979.019
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kayıp Kazançlar -92.648 168.687
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -48.283 -173.419
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -48.283 -173.419

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.219.808 -1.983.751

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 51.924 -5.164.160

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 51.924 -5.164.160
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 51.924 -5.164.160http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422454


BIST