Ana Sayfa***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı ) ----

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

11 Mart 2015 - 17:53 www.borsagundem.com

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

Mali Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın

Tarihi : 11.03.2015

Sayısı : 365
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANIMIZDIR


Şirketimizin 31/12/2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, SPK'nın Seri:II No:14 sayılı Tebliğ'i (UMS) uyarınca düzenlenmiş konsolide mali tablolarının

a) tarafımızdan incelendiğini,

b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibarıyla, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını

beyan ederiz.

Saygılarımızla,


GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Gökhan ÖZER Erol GÖKER
Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422290


BIST