Ana Sayfa***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

10 Mart 2015 - 21:54 www.borsagundem.com

***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.122.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 230.421.036 195.153.865
Nakit ve Nakit Benzerleri 8 17.901.514 2.883.923
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 10 98.172.779 84.744.762
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17.031.781 2.483.509
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 81.140.998 82.261.253
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 11 17.900.375 50.974.556
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 20.717.020
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.900.375 30.257.536
Türev Araçlar 22 193.388 0
Stoklar 13 68.638.216 44.060.295
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 14 19.888.303 2.559.518
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 31 3.392.534 3.995.812
Diğer Dönen Varlıklar 21 2.833.927 2.638.749
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 30 1.500.000 3.296.250

DURAN VARLIKLAR 178.494.734 140.409.420
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 10 680.492 254.048
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 680.492 254.048
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 11 7.689.710 6.370.206
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.689.710 6.370.206
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 15 158.590.498 114.639.117
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 3.226.580 5.228.618
- Şerefiye 0 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16 3.226.580 5.228.618
Peşin Ödenmiş Giderler 14 327.885 6.136.175
Ertelenmiş Vergi Varlığı 31 7.979.569 7.781.256
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 408.915.770 335.563.285

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 105.887.554 84.435.482
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 17.530.881 3.947.091
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9 32.967.176 7.081.267
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 10 24.204.155 32.458.731
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 19.911 13.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.184.244 32.445.731
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12 1.873.566 1.537.226
Diğer Borçlar 11 3.502.513 1.326.449
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.144.852 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.357.661 1.326.449
Türev Araçlar 22 0 358.150
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 14 23.404.089 32.302.055
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 31 1.513.538 4.643.151
Kısa Vadeli Karşılıklar 0 891.636 781.362
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 20 133.970 27.914
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18 757.666 753.448
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 100.817.521 60.674.687
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 89.788.704 41.792.599
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 10 0 1.630.796
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0 1.630.796
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 14 96.155 6.081.634
Uzun Vadeli Karşılıklar 0 1.182.049 1.311.886
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20 1.182.049 1.311.886
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 31 9.750.613 9.857.772
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 202.210.695 190.453.116
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 199.846.639 190.092.049
Ödenmiş Sermaye 23.1 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 23.2 746.913 746.913
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 23.3 31.340.295 31.340.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 33.235.994 36.171.318
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 23.6 33.595.559 36.713.585
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları 23.4 -359.565 -542.267
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.7 5.088.114 2.972.851
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi -2.390.557 -2.390.557
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 45.295.096 43.831.351
Net Dönem Karı/Zararı 26.530.784 17.419.878
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.364.056 361.067
TOPLAM KAYNAKLAR 408.915.770 335.563.285http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422036


BIST