Ana Sayfa***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

10 Mart 2015 - 18:25 www.borsagundem.com

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 26 2.867.042 5.752.513
Satışların Maliyeti (-) 26 -2.652.373 -4.816.986
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 214.669 935.527
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0
BRÜT KAR/ZARAR 214.669 935.527
Genel Yönetim Giderleri (-) 27 -966.614 -790.597
Pazarlama Giderleri (-) 27 -900 -81.727
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 28 626.186 511.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 28 -117.671 -135.173
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -244.330 439.292
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 29 0 1.342.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -244.330 1.781.292
Finansman Gelirleri 30 0 28.242
Finansman Giderleri (-) 30 -10.589 -118.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -254.919 1.690.578
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri 40.113 -38.637
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 22 -33.525 -71.752
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 22 73.638 33.115
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -214.806 1.651.941

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4-14 -344.629 -1.385.097

DÖNEM KARI/ZARARI -559.435 266.844

Dönem Karı/Zararının Dağılımı -559.435 266.844
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 24 -8.955 -40.702
- Ana Ortaklık Payları -550.480 307.546

Pay Başına Kazanç 31 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 31 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 31 0 0

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.152 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -3.152 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri
- Kıdem Tazminatına İlişkin Aktüeryal Değişim 21 -3.940 0
- Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir / Giderleri 22 788 0

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.152 0

TOPLAM KAPSAMLI GELİR -562.587 266.844

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -559.435 266.844
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -8.955 -40.702
- Ana Ortaklık Payları -550.480 307.546http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=421952


BIST