Ana Sayfa***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

10 Mart 2015 - 18:25 www.borsagundem.com

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.122.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 9.163.509 9.804.019
Nakit ve Nakit Benzerleri 5 12.235 10.394
Finansal Yatırımlar 0 0
Ticari Alacaklar 998.128 1.393.367
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 998.128 1.393.367
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 0
Diğer Alacaklar 7 3.174.876 3.633.261
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.986.726 3.274.937
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 188.150 358.324
Türev Araçlar 0 0
Stoklar 8 86.339 382.842
Canlı Varlıklar 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler 9 787 80.162
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10 98.981 78.023
Diğer Dönen Varlıklar 11 119.914 461.009
ARA TOPLAM 4.491.260 6.039.058
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 4-14 4.672.249 3.764.961

DURAN VARLIKLAR 1.144.666 1.481.115
Finansal Yatırımlar 0 0
Ticari Alacaklar 505 505
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 505 505
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 0
Diğer Alacaklar 0 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0
Türev Araçlar 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0
Canlı Varlıklar 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0
Maddi Duran Varlıklar 12 1.042.415 1.430.603
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.367 10.665
- Şerefiye 0 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 7.367 10.665
Peşin Ödenmiş Giderler 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 22 94.379 39.342
Diğer Duran Varlıklar 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 10.308.175 11.285.134

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 343.809 746.708
Kısa Vadeli Borçlanmalar 15 0 9.104
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0
Ticari Borçlar 3.804 35.429
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16 3.804 35.429
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20 68.284 57.897
Diğer Borçlar 17 149.335 350.680
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 31 104.461 13.198
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 44.874 337.482
Türev Araçlar 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0
Ertelenmiş Gelirler 19-32 0 16.465
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22 33.525 71.752
Kısa Vadeli Karşılıklar 0 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18 24.364 0
ARA TOPLAM 279.312 541.327
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 14 64.497 205.381

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.786 19.388
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0
Ticari Borçlar 0 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0 0
Diğer Borçlar 0 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0 0
Türev Araçlar 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0
Ertelenmiş Gelirler 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.786 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21 9.786 0
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22 0 19.388
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0

Ö Z K A Y N A K L A R 9.954.580 10.519.038
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 10.049.518 10.609.307
Ödenmiş Sermaye 25 13.336.879 13.336.879
Sermaye Düzeltme Farkları 0 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 25 -535.697 -533.826
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0 0
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.152 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0 0
- Kıdem Tazminatına İlişkin Aktüeryal kayıp / kazanç fonu -3.152 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25 115.601 80.670
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 25 -2.313.633 -2.581.962
Net Dönem Karı/Zararı -550.480 307.546
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 24 -94.938 -90.269
TOPLAM KAYNAKLAR 10.308.175 11.285.134http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=421951


BIST