Ana Sayfa***YONGA***YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***YONGA***YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

10 Mart 2015 - 17:54 www.borsagundem.com

***YONGA***YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 44 41.249.499 35.298.243
Satışların Maliyeti (-) 45 -30.981.371 -25.862.087
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 10.268.128 9.436.156
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 46
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 46
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 10.268.128 9.436.156
Genel Yönetim Giderleri (-) 47-48 -2.350.102 -1.936.394
Pazarlama Giderleri (-) 47-48 -2.272.061 -1.912.185
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 47-48
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 49 586.068 348.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 49 -1.823 -14.697
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 6.230.210 5.921.807
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 50 558
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 50
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 18
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 6.230.210 5.922.365
Finansman Gelirleri 51 479.577 674.722
Finansman Giderleri (-) 51 -583.385 -671.376
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 6.126.402 5.925.711
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri -1.237.614 -1.192.607
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 29-54 -1.187.588 -1.163.361
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 54 -50.026 -29.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.888.788 4.733.104

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 55

DÖNEM KARI/ZARARI 4.888.788 4.733.104

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 4.888.788 4.733.104
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -89 941
- Ana Ortaklık Payları 4.888.877 4.732.163

Pay Başına Kazanç 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 56 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 56

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -165.305 -127.444
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 52 -206.631 -159.305
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 41.326 31.861
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 52 41.326 31.861

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -165.305 -127.444

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 4.723.483 4.605.660

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 4.723.483 4.605.660
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -89 941
- Ana Ortaklık Payları 4.723.572 4.604.719http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=421882


BIST