Ana Sayfa***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri ) ----

***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

05 Mart 2015 - 18:13 www.borsagundem.com

***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

Ortaklığın Adresi : Bahçelievler Mah. Fevziçakmak 2 Cad. Güzelşehir Sitesi No:1 ANP Büyükçekmece/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (212)868 09 09-(212)868 09 00
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : (212)868 09 09-(212)868 09 00
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yok
Özet Bilgi : Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1Tebliğ Kapsamındaki İlişkili Taraflarla Yapılan yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler Ve Hazırlanan Değerleme Raporu hk.


AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuzun 5 Mart 2015 tarihli toplantısında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa şartları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlaması ve KAP'ta raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2014 yılında belirlenen oranı aşan işlemlerin 2015 hesap döneminde de belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2014 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan ekli İlişkili Taraf İşlemleri arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlem raporunun kabul edilerek, KAP'ta ilan edilmek suretiyle genel kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 2015 hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin bu rapor'da belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine karar verilmiştir. Hazırlanan rapor özeti ektedir.

Saygılarımızla,


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=420362


BIST