Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

02 Mart 2015 - 22:38 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Abdi İpekçi Cad.Azer İş Merkezi No:40 K.6 D:16-17 34367 Harbiye Şişli/İSTANBUL
Telefon 212 - 3430626
Faks 212 - 3430627
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3430626
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3430627
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı Hk.


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Ortaklar Genel Kurulu'nun 25 Mart 2015 Çarşamba günü saat 12.00'da The Sofa Hotel, Teşvikiye Caddesi No.41-41A Nişantaşı-Şişli, İstanbul 34367 adresinde ekteki gündem maddeleri görüşülmek üzere yapılmasına, gündemin gerekli yerlere bildirilmesine ve ilanına, genel kurulun gerçekleştirilmesi için Bakanlık Temsilcisi başvurusunda bulunulmasına oy birliği ile karar verildi.


Karar Tarihi 02.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 25.03.2015 12:00
Adresi The Sofa Hotel, Teşvikiye Caddesi No.41-41A Nişantaşı-Şişli, İstanbul 34367
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
4. 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
5. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Şirket "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
Şirket Yönetim Kurulu' nun 2014 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2015 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi,
10. Şirket'in 2014 yılı içerisindeki yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2014 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ?Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri? hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14. Bilgilendirme Politikasında yapılan güncellemeler hakkında bilgi sunulması,
15. 2014 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilek ve temenniler,
17. Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=419075


BIST