Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

02 Mart 2015 - 22:27 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Menkul Kiymet Deger Azalis Fonu (-) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
1 Ocak 2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 40000000 251.880 -2160679 297610 278095 486292 1610347 -1.040.357 39723188 3608291 43331479
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 2160679 385130 387367 2933176 -3608291 -675115
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler 1997714 -1997714 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir
Toplam Kapsamlı Gider 1.052 9718555 -1.186.863 8532744 8532744
Sermaye Artırımı
Temettüler 84998 -2096639 -2011641 -2011641
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
31 Aralık 2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 40000000 251.880 0 297610 1.052 363093 772497 9718555 -2.227.220 49177467 0 49177467

CARİ DÖNEM
1 Ocak 2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 40000000 251.880 -2160679 297610 1.602 363093 34154 -3983040 -2.227.220 32577400 3336734 35914134
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 2160679 -550 738343 13701595 16600067 -3336734 13263333
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler 9718555 -9718555 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir -5.436 35584766 2.171.545 37750875 37750875
Sermaye Artırımı
Temettüler
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
31 Aralık 2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 40000000 251.880 0 297610 -4.384 363093 10491052 35584766 -55.675 86928342 0 86928342http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=419037


BIST