Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

02 Mart 2015 - 22:27 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.122.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 7.262.565 1.460.464
Nakit ve Nakit Benzerleri 5 199.820 473.826
Finansal Yatırımlar 6 4.505.557 273.034
Ticari Alacaklar 8 1.810.559
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8,22 559
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 1.810.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 9 30.933
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 30.933
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.880 128.541
Diğer Dönen Varlıklar 14 710.816 585.063
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 100.656.686 58.607.982
Finansal Yatırımlar 6 99.400.529 57.808.659
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 9 916.536 335.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 22 916.536 335.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 10 337.467 459.069
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 2.154 5.254
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 2.154 5.254
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 107.919.251 60.068.446

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.950.026 7.719.474
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 6.820.000 4.375.472
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7 148.022 124.833
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 8 76.246 115.115
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8,22 3.115 99.055
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 73.131 16.060
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar 9 890.640 3.087.353
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 22 816.049 3.000.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 74.591 87.353
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 15.118 16.701
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 15.118 16.701
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.040.883 3.171.505
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7 128.283 267.321
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 21.815 9.101
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 21.815 9.101
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 20 12.890.785 2.895.083
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 86.928.342 49.177.467
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 86.928.342 49.177.467
Ödenmiş Sermaye 15 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 15 251.880 251.880
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 297.610 297.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.384 1.052
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar -4.384 1.052
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -55.675 -2.227.220
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları/(Kayıpları) -55.675 -2.227.220
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15 363.093 363.093
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 15 10.491.052 772.497
Net Dönem Karı/Zararı 35.584.766 9.718.555
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 107.919.251 60.068.446http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=419034


BIST