Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

02 Mart 2015 - 19:53 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.122.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 122.487.862 126.285.147
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 11.041.063 24.728.940
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 48.116.658 47.030.499
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5-15 1.543.000 1.377.506
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 46.573.658 45.652.993
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 34.220 35.711
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.220 35.711
Türev Araçlar 4 234.412
Stoklar 6 46.186.314 40.320.021
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 9 2.262.579 2.657.273
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 24 679.983
Diğer Dönen Varlıklar 10 13.932.633 11.512.703
ARA TOPLAM 122.487.862 126.285.147
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 112.960.558 110.795.969
Finansal Yatırımlar 52 52
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 316 316
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 316 316
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 300.000 300.000
Maddi Duran Varlıklar 7 111.522.156 107.246.624
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.137.257 1.225.273
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8 1.137.257 1.225.273
Peşin Ödenmiş Giderler 9 777 2.023.704
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 235.448.420 237.081.116

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 79.507.138 80.360.107
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 7.071.510 9.173.272
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 10.461.245 9.434.278
Diğer Finansal Yükümlülükler 4 564.504
Ticari Borçlar 58.280.223 57.947.672
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5-15 26.284.952 28.762.807
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 31.995.271 29.184.865
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 1.763.697 1.566.506
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 14 881.957 836.997
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 910.617 714.611
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12 771.176 672.622
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 139.441 41.989
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 137.889 122.267
ARA TOPLAM 79.507.138 80.360.107
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.023.734 38.300.275
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 18.765.102 28.736.465
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 14 287.632
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.244.868 4.559.930
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12 4.244.868 4.559.930
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24 6.013.764 4.716.248
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 126.917.548 118.420.734
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 126.917.548 118.420.734
Ödenmiş Sermaye 16 36.000.000 36.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.177.354 11.056.971
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16 11.814.383 11.965.221
-- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları 16 -637.029 -908.250
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 639.132
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 16 639.132
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 2.500.551 2.343.951
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 69.014.050 62.433.141
Net Dönem Karı/Zararı 7.586.461 6.586.671
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 235.448.420 237.081.116http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=418687


BIST