Ana Sayfa***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

27 Şubat 2015 - 19:27 www.borsagundem.com

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4.159.142 -10.336.288
Dönem Karı/Zararı 42 2.008.636 1.006.132
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -1.219.937 7.651.891
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 27-28 2.082.862 2.019.938
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler -590.101 -1.075.974
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 492.531 692.177
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -4.086.501 2.381.803
- Tahakkuk Etmemiş Fin. Gideri/Geliri -55.770 126.390
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 1.361.207 3.716.464
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -488.852 -208.907
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 64.687
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -592.470 -16.155.704
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 15 3.439.642 -6.267.716
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -5.075.584 -2.249.508
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4.253.123 -8.062.823
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 5.285.408 -1.407.987
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -115.914 -139.637
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 127.101 1.971.967
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 196.229 -7.497.681
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 3.774.933 -2.665.270
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 187.980 -173.337
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -21.755.468 -11.980.174
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 27-28 189.911 8.029.843
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 27-28 -26.526.333 -16.024.098
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 311.568 283.467
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Vadeli Mevduat Edinimi Nakit Çıkışı 4.269.386 -4.269.386
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 27.667.006 22.360.173
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13.845.901
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 107.005.938 26.076.637
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -101.224.412 -3.716.464
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 3.039.579
Sermaye Taahüt Borcunun Ödenmesinden Nakit Girişi 5.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 10.070.680 43.711
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 148.946
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 10.219.626 43.711
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 737.283 693.572
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 10.956.909 737.283http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=417397


BIST