Ana Sayfa***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

27 Şubat 2015 - 19:27 www.borsagundem.com

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 31 63.396.013 53.743.509
Satışların Maliyeti (-) 31 -55.125.483 -45.879.035
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 8.270.530 7.864.474
Genel Yönetim Giderleri (-) 32 -1.915.364 -2.082.013
Pazarlama Giderleri (-) 32 -738.227 -272.743
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 32 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34 5.287.748 8.213.945
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 34 -3.221.524 -1.809.350
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 7.683.163 11.914.313
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35 2.353.259 1.736.276
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 36 -10.123 -293.712
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 10.026.299 13.356.877
Finansman Gelirleri (-) 37 4.948.337 2.394.696
Finansman Giderleri (-) 38 -12.712.857 -14.545.778
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.261.779 1.205.795
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri -253.143 -199.663
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -281.020 -741.995
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 27.877 542.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.008.636 1.006.132

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 2.008.636 1.006.132

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 2.008.636 1.006.132
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 2.008.636 1.006.132

Pay Başına Kazanç 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 11.591 -550
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 40 14.489 -687
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.898 137
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.898 137

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR 11.591 -550

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 2.020.227 1.005.582

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.020.227 1.005.582
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 2.020.227 1.005.582http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=417396


BIST