Ana Sayfa***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

27 Şubat 2015 - 19:27 www.borsagundem.com

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.122.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 82.173.986 69.845.844
Nakit ve Nakit Benzerleri 7 10.956.909 737.283
Finansal Yatırımlar 8
Ticari Alacaklar 10 32.148.513 27.314.866
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 32.148.513 27.314.866
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 12 10.677.212 8.106.927
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 10.054.020 8.094.113
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 623.192 12.814
Türev Araçlar 14
Stoklar 15 10.419.840 13.392.529
Canlı Varlıklar 16
Peşin Ödenmiş Giderler 17 15.940.708 19.758.293
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 20 241.226 429.206
Diğer Dönen Varlıklar 21 1.789.578 106.740
ARA TOPLAM 82.173.986 69.845.844
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 61.010.818 38.651.128
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 10
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 12
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar 14
Finansal Yatırımlar 8 4.269.386
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar 16
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 27 56.892.136 32.584.486
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28 88.319 207.096
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 88.319 207.096
Peşin Ödenmiş Giderler 17 2.415.224
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar 20
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.615.139 1.590.160
Diğer Duran Varlıklar 21
TOPLAM VARLIKLAR 143.184.804 108.496.972

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 68.615.125 59.083.670
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 52.107.943 47.408.410
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9 5.210.703 5.463.237
Diğer Finansal Yükümlülükler 9
Ticari Borçlar 10 8.443.168 3.205.156
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 267.376
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.443.168 2.937.780
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 370.073 124.289
Diğer Borçlar 12 92.504 208.418
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 173.698
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 92.504 34.720
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları 18
Ertelenmiş Gelirler 17 2.058.714 1.932.165
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 19 281.020 741.995
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 51.000
ARA TOPLAM 68.615.125 59.083.670
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.782.110 23.491.861
Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.638.694 14.690.315
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 8.443.168 3.205.156
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 267.376
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.443.168 2.937.780
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları 18
Ertelenmiş Gelirler 17 6.599.396 8.484.937
Uzun Vadeli Karşılıklar 544.020 316.609
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
-Vadeli Karşılıklar 544.020 316.609
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 46.787.569 25.921.441
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 46.787.569 25.921.441
Ödenmiş Sermaye 30 30.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.845.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 30 -43.048 -54.639
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Aktüerya Kazanç/ Kayıp Kıdem Tazminatı -43.048 -54.639
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 786.553 232.230
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 30 189.527 -262.282
Net Dönem Karı/Zararı 42 2.008.636 1.006.132
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 143.184.804 108.496.972http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=417395


BIST