Ana Sayfa***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

27 Mart 2015 - 18:31 www.borsagundem.com

***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 717.359 -6.712.374
Dönem Karı/Zararı 28 363.275 2.592.959
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 959.760 748.236
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,12 883.342 828.522
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 15 187.119 136.822
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 25,26 94.923 90.387
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 27 115.806 553.006
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 24 -326.498 -673.151
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 9 0 -106.140
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 19 5.068 -81.210
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -81.701 -9.023.142
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -7.005.711 -3.442.188
Diğer dönen varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -4.672.099 -3.803.907
Diğer dönen varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -1.755.157 -2.067.983
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 3.432.851 -4.863.714
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -3.261.425 -704.869
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 13.095.008 5.667.646
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 84.832 191.873
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.241.334 -5.681.947
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 27 -511.707 -997.114
Kıdem tazminatı ödemeleri 15 0 -33.313
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -12.268 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 69.315 7.857.647
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gyrimenkul alımlarından kaynaklanan nakit çıkışlar 9,10 -2.529.684 -3.718.853
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.608.374 11.650.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -9.375 -73.500
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4.141 -592.189
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 25 6.908 15.351
Ödenen Faiz 26 -101.831 -105.738
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 5 90.782 -501.802
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 782.533 553.084
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 782.533 553.084
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 907.108 354.024
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.689.641 907.108http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=417260


BIST