Ana Sayfa***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

27 Şubat 2015 - 18:31 www.borsagundem.com

***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 20 61.376.810 48.203.386
Satışların Maliyeti (-) 20 -57.125.574 -39.452.717
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.251.236 8.750.669
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 4.251.236 8.750.669
Genel Yönetim Giderleri (-) 21 -2.813.075 -4.822.466
Pazarlama Giderleri (-) 21 -2.013.776 -973.667
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 21 -47.697 -42.636
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 23 3.802.322 2.458.612
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 23 -2.926.436 -2.978.398
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 252.574 2.392.114
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 24 400.000 779.291
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 24 -73.502 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 579.072 3.171.405
Finansman gelirleri 25 6.908 15.351
Finansman Giderleri (-) 26 -101.831 -122.001
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 484.149 3.064.755
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -115.806 -553.006
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 27 -311.354 -1.200.507
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 27 195.548 647.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 368.343 2.511.749

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 368.343 2.511.749

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 368.343 2.511.749
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 19 5.068 -81.210
- Ana Ortaklık Payları 28 363.275 2.592.959

Pay Başına Kazanç 28 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç


Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

DÖNEM KARI/ZARARI 28 368.343 2.511.749
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -74.065 707.744
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0 709.500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -92.581 42.149
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 18.516 -43.905
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 18.516 -43.905

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -74.065 707.744

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 294.278 3.219.493

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 294.278 3.219.493
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 28 5.068 -81.210
- Ana Ortaklık Payları 289.210 3.300.703http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=417259


BIST