Ana Sayfa***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

27 Mart 2015 - 18:31 www.borsagundem.com

***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.122.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 62.174.871 49.885.954
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 1.689.641 907.108
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 30.961.394 34.394.245
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6,29 27.602.712 31.903.405
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 3.358.682 2.490.840
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 4.481.291 200.477
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 4.481.291 200.477
Türev Araçlar
Stoklar 8 13.715.596 6.709.885
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 16 6.680.000 3.720.784
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 17 20.399 4.511
Diğer Dönen Varlıklar 18 4.626.550 2.929.555
ARA TOPLAM 62.174.871 49.885.954
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 27.533.934 26.118.565
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 7 555 555
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 555 555
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 960.000 3.960.000
Maddi Duran Varlıklar 10 13.356.386 10.962.873
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.092.940 5.112.612
- Şerefiye 11 5.045.257 5.045.257
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 47.683 67.355
Peşin Ödenmiş Giderler 16 3.835.982 2.080.825
Ertelenmiş Vergi Varlığı 27 4.288.071 4.001.700
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 89.708.805 76.004.519

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.090.503 9.020.234
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 586.093 495.311
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 21.029.321 7.934.313
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6,29 918.586 69.271
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 20.110.735 7.865.042
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar 7 118 118
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 118 118
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 16 140.000 140.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 27 5.594 205.947
Kısa Vadeli Karşılıklar 329.377 244.545
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15 264.259 170.687
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18 65.118 73.858
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM 22.090.503 9.020.234
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.087.282 747.543
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 692.311 412.611
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15 692.311 412.611
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27 394.971 334.932
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 66.531.020 66.236.742
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 66.389.906 66.100.696
Ödenmiş Sermaye 19 48.000.000 48.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 19 19.199.732 19.199.732
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 19 55.925 55.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.158.504 5.465.662
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 19 5.207.037 5.440.130
- Diğer Kazanç/Kayıplar 19 -48.533 25.532
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19 851.372 639.913
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 19 -7.238.902 -9.853.495
Net Dönem Karı/Zararı 28 363.275 2.595.959
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 14 141.114 136.046
TOPLAM KAYNAKLAR 89.708.805 76.004.519http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=417258


BIST