Ana Sayfa***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

27 Şubat 2015 - 17:43 www.borsagundem.com

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres 25 CADDE NO:2 ÇAKMAKLI KÖYÜ ALİAĞA / İZMİR
Telefon 232 - 6251250
Faks 232 - 6251245
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 6251250
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 6251245
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı tarihi ve gündemi hakkında bilgi
Karar Tarihi 27.02.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 02.04.2015 14:00
Adresi 25.CADDE NO:2 ÇAKMAKLI KÖYÜ ALİAĞA / İZMİR
Gündem 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2014 yılına ait bilânço ve kâr ? zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3- Yönetim Kurulu?nun 2014 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üye ve Denetçinin ibra edilmeleri,
5- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
6- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Denetçi seçilmesi,
7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
8- Şirket Yönetim Kurulu?nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2015 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9- Şirketin 2015 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
10- 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
11- Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12- Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
13- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri ve SPK?nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
14- Dilek ve temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=417064


BIST

-Foreks Haber Merkezi-